Projeler ve Yapılacaklarımız

 • Yerel Yönetimlerin Turizm Danışma Ofislerinde TÜRSAB olarak hizmet vermeyi teklif etmek üzere Türkiye çapında bir çalışma hamlesi başlatacağız. Belediyelerin var olan Turizm Departmanları’nda doğru yönlendirme ve bilgilendirme amacı ile Danışman /Gözlemci statüsünde yer almak üzere Yerel Yönetimler ile görüşeceğiz.
 • Bütün Seyahat Acentelerinin ofislerinde, vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere ilk etapta 1 milyon, toplamda 7 Milyon broşür bastırılacaktır. Broşürümüzün tasarımını, bilet, tatil sözleşmesi, voucher zarfı niteliğinde kullanıma uygun şekilde özel olarak hazırlayacağız. Acentelerimize anında online bilgilendirme amacı taşıyan sistemimizi kuracağız. Acentelerimizin doğrudan pazarlayacağı hizmetlerin yanı sıra, misafirlerin hizmet alımında seyahat acentesini neden tercih etmesi gerektiğinin, güvencelerinin, haklarının nasıl korunacağının bildirimleri paylaşılacaktır.
 •   Her Seyahat Acentasına cep telefonunda da kullanabileceği özel internet, telefon hattı tahsis edeceğiz. Üyelerimiz TÜRSAB Belge no’su ile bir diğer üyeyi ya da örn. TÜRSAB Hukuk Servisini doğrudan arayabilecek. TÜRSAB ise Afet ve benzeri Acil duyuruları bu hat üzerinden anında tüm Seyahat Acentalarına duyurabilecek. 
 • TÜRSAB Genel Merkez Binasında bulunan Hukuk Bürosu, öncelikli olarak  Seyahat Acentalarının Hukuki işlerine destek olmak amaçlı kanalize edilecek. Ücretsiz danışmanlık verecek ve gerektiğinde Seyahat Acentesinin vekalet verdiği Avukatlara bilgi, belge, görüş vs. vb konularda sürekli destek verilecek.
 • Cruise Firmaları ve Türkiye’deki Cruise Distribütörleri ile ortak Kruvaziyer Turizm Departmanı kurulacak ve öncelikle; ülkemize yapılan Cruise seferleri konusunda büyük bir sorun yaratan Paket tur sözleşmeleri yönetmeliğinin Beşinci Bölümü, 16’ncı maddesinin ikinci bendinde yer alan “Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.” maddesini gündeme getireceğiz.  Paket Tur Sözleşmeleri yönetmeliğinde yer alan bu maddedeki en az 30 gün önce kuralı CRUISE turları için ortalama 120 gün en kısa 90 gün olarak değiştirilmesi halinde ülkemizden yolcu almayı planlayan Cruise gemilerinin sayısını bir anda arttıracaktır.
 • Rehberlik gerektirmeyen – bu ayrımı yaparken yine rehberlik yasasından faydalanabiliriz. Yasa Şöyle ki; “ ı) Turist rehberliği hizmeti: Seyahat acentalığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acentaları tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesini ifade eder. “ peki o zaman rehberlerin  seyahat acenteliği faaliyeti sayılmayan eylemleri nelerdir? Bizim açımızdan transfer , piknik yüzme vb. rehber bulundurulması zorunlu bir eylem midir? Diye karşılaştırma yapabiliriz(yk) YÜZME Turları, PİKNİK Organizasyonları gibi veya yalnızca TRANSFER gerektiren, Türkiye Tanıtımı faaliyetlerinde “Profesyonel Turist Rehberi” bulundurma şartının kaldırılarak Seyahat Acentasının atadığı Tur veya Transfer görevlisi ile yapılabilmesi sağlanacaktır. Rehberler yasasına göre; (5) Meslek, sadece çalışma kartında belirtilen yabancı dillerde veya yönetmeliğin izin verdiği hâllerde Türkçe olarak hukuka ve meslek etik ilkelerine uygun olarak icra edilir.”diyor. Yönetmelik hangi hallerde Türkçe kullanıma izin veriyor??
 • Okulların Seyahat ve Gezi kollarında, kulüplerine BTK’lar tarafından bilgilendirme verilmesi ile Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon sağlanacak ve Genel Merkez tarafından Seyahat, Gezi kulüplerine henüz eğitim aşamasında bilgilendirme için doküman desteği verilecek.
 • Kamu kurumları, kamu kuruluşları veya özel firmalardan TÜRSAB’ın düzenlemesinin talep edildiği, iştiraki olan veya olmayan ihalelerin önce TÜRSAB tarafından oluşturulacak Seyahat Acentaları Üyeleri Konsorsiyumu ile  yapılması veya yine Seyahat Acentalarından oluşan Hizmet Kooperatifi olarak düzenlenmesini sağlayacağız. Sağlanamayan durumlarda ise birlik olarak Seyahat Acentalarının menfaatinin gözetilerek ve Seyahat Acentalarına ayrıcalık tanınacak düzenlemeleri yapacağız. Yönetim Kurulu üyelerinin ihalelere girişine müsaade etmeyeceğiz.
 •  “Turizm bölgelerinde ve/veya turizm amaçlı yapılan konaklamalarda ” Günübirlik ev-apart kiralanması konularının yasal olarak TÜRSAB üyeleri tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin ifade edilebilmesi için TBMM’de lobi faaliyetleri oluşturacağız. Otellerin Resepsiyonun olması gerekliliği gibi, Kiralık Ev/Apart larda da Seyahat Acentaları bu görevi üstlenmelidir. Bu sayede kimlik bildirim sistemi ile yasal entegrasyon sağlanarak rezervasyon kabul edilecektir.
 • Seyahat Acentalarının Özmal araçları ile sadece kendi yolcularının transferlerini başka bir belgeye ihtiyaç duymadan yapmalarını sağlayacak görüşlerimizi TBMM’ ne taşıyacağız.Kanun ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde turizm taşımacılığı kavramını hayata geçirmek üzere bütün girişimlerde bulunacağız. Ve Başta büyük şehirler olmak      üzere, il belediye başkanlıklarında  UKOME komisyonlarına TÜRSAB üyesi yerleştirme ve imza yetkisi tanımlanması için gerekli girişimlerde bulunacağız.
 • Tur Operatörlüğü ile ilgili olarak yasa taslağı incelenecek ve  Tur Operatörlerinin Seyahat Acentasını ezmesini önlemek için her türlü direnç gösterilecektir. Tur Operatörleri ürünlerini sadece Seyahat Acentalarına satabilir doğrudan tüketiciye Tur Operatörü olarak  satamaz. Tüketiciye doğrudan satabilmek için Seyahat Acentası ile anlaşmak veya Seyahat Acentası kurmak zorundadır. Tur Operatörü  Seyahat Acentası olmayan il ve ilçeler hariç Seyahat Acentası kuramaz şeklinde düzenleme talep edilecektir.
 • Seyahat Acentaları hangi BTK’ya bağlı olduklarına bakmaksızın diledikleri BTK’dan işlem yaptırabilir.   Birlik tarafından hangi Bölgesel Temsil kuruluna bağlanırsa bağlansın Seyahat Acentası yazılı talebi ile sınırı olduğu diğer BTK’ya gerekçesini belirterek geçiş yapabilir. BTK’lar her ilde bir temsilci bulundurur ve Seyahat Acentası tüm evrak ve işlemlerini başvurduğu herhangi bir BTK’dan yürütülmesini talep edebilir. Seyahat Acentalarının BTK’ya 100 km uzak olması halinde Seyahat Acentasının BTK’ya ulaşmasını oy kullanmak üzere geliş ve gidişi BTK tarafından gerçekleştirilir.
 •  TÜRSAB GENEL KURULU seçimlerine gelemeyen ve gelmek istemeyen üyeler için BTK’larda da sandık kurulması talebinde bulunacağız. Üyeler bulundukları il ve ilçe Seçim kurullarına veya Seçim kurulunun gösterdiği yerdeki sandıklara giderek oy kullanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.. Böylece tüm üyelerin ulaşım, konaklama, yeme içme gibi masraflarının karşılanması ile oluşan ve Birlik tarafından ödenen büyük bir maliyetin ortadan zamanla kaldırılması sağlanacak ve bir süre sonra BTK ve GENEL KURUL seçimleri aynı anda yapılacaktır.
 • Havayollarının kendilerine Seyahat Acentası tarafından yapılan başvuruyu değerlendirip onayladıktan sonra TÜRSAB’tan  Seyahat Acentasının Bilgilerini faal olup olmadığını, kapanıp kapanmadığını TÜRSAB’tan teyid etme zorunluluğu hakkında yönetmelik değişikliği talep edilecektir.. TÜRSAB Seyahat Acentalarının Havayolu yetkili Satış Acentelikleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.  Bu sayede TÜRSAB olarak hangi havayolunda kaç Seyahat acentamız var?  hangi  Seyahat Acentaları hangi havayollarını satıyor? gibi bilgilere sahip olunacak ve Havayolu ile yapılan görüşmelerde aktif rol alınabilecektir.
 • Türk televizyon dizilerinin Dünya’da popüler olması nedeni ile Seyahat Acentalarının pazarlama (hizmet başlığı) kalemleri arasına alınacaktır. Dizinin ilgiyle izlendiği ülkelerde Dizi oyuncuları ile Seyahat Acentalarının ortak katılacağı tanıtım günleri, fuarlar vb. yapılmalı ve dizi setlerinin ziyaretlerde kullanılması amaçlanacaktır.
 • TÜRSAB plakalarında barkod vs gibi ilkel kalan yöntemler yerine plakaların içerisine akıllı TAG ‘ler yerleştirilecek ve plakaların taklit edilmesine, kopyalanmasına, kesin olarak son verilecektir. İçine akıllı TAG cihazları gömülen TÜRSAB plakaları ile Tur ya da transfer yapılan araçların TÜRSAB U-ETDS sistemine TÜRSAB web sitesinden giriş yapabilmesi sağlanacak ve Seyahat Acentalarının buraya bir defa da girdiği bilgiler hem Ulaştırma Bakanlığının U-ETDS sistemine hem de  bu bilgilere yasal olarak ihtiyaç duyan tüm kurumlara ulaştırılması sağlanacaktır. Bu sayede kayıt edilen bilgiler ile Seyahat Acentası araçlarının TÜRSAB veya İl Turizm Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde durdurulmadan yola devam etmesi amaçlanmaktadır. Sistem TÜRSAB U-ETDS sistemine girişi yapılan tur ve transferlerin yetkililer tarafından online olarak anlık bilgilendirilmesi sağlanacak ve bu araçların durdurulmadan yola devam etmesi amaçlanmaktadır. Akıllı TAG olmayan korsan veya kayıt dışı (kaçak) TÜRSAB plakası kullananlar ise sistemde görülmeyeceği için denetim noktasında hedef olarak durdurulup denetlenebilecektir. Denetimlerde Akıllı Tag kullanan plakalar araç daha denetim noktasına varmadan görülecek ve durdurulmadan yoluna devam etmesi sağlanacak şekilde yürütülecektir.
 • TÜRSAB tedarik online portalı kurulacak. Bu portal, hiçbir şekilde ticaretine karışmadan, finansal noktalara girmeden sadece üyelerin ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabilecekleri alım gücünden fiyatların düştüğü online bir getir projesidir. Tüm üyelerin kalemden deftere tüm kırtasiye ihtiyaçlarından tutunda, aracı olanların lastiğe, şoföre, turu olanların rehbere, tur programlarına vb. sadece Seyahat Acentalarının ihtiyacı olan tüm tedarik zincirine doğrudan ulaşabileceği bir portal olacaktır.
 • Türsab İş İlanları – İş arayan Seyahat Acentası çalışanlarının ilanlarını girebileceği ve tüm Seyahat Acentalarının il ve ilçeye göre  personel arayışlarını veya taleplerini girebileceği İnsan kaynakları bölümü yaratacağız.
 • Havayollarının kampanyalarını ülkeye, bölgeye, tarihe göre girebileceği ve Seyahat Acentalarının tek bir bakışta görebileceği bir HAVAYOLU PROMOSYONLAR sayfası oluşturup, buraya girilen bir promosyonun tüm Seyahat Acentalarına anında iletilmesini sağlayacağız.
 • Müze biletleri konusunda DÖSİM ile Müze İhalesi yapacağı şirket arasında Seyahat Acentalarına özel indirim sağlanması için çalışacağız. Aksi durumda Acentaların taleplerinin toplanması ve bu taleplerin toptan olarak satıcı firmadan Seyahat Acentasının bireysel alım gücünden daha yüksek volümler ile indirimli alınmasını sağlayacağız.
 • Türsab ve Özel hastaneler Birliği arasında görüşmeler yapılarak centilmenlik anlaşmasının hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Böylelikle Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip acentaların işlevleri daha çok arttırılacak olup,  özel hastanelerin ana faaliyet konusu olan tedavi dışında kalan hizmetler için;  aracı kurum olan seyahat acentelerinin faaliyet konusuna giren ; Uluslararası hastalar için görevlendirilmiş sorumlu kişi/ler, Uluslararası hastalarla iletişim esnekliği, web sitesi, Vize başvurularında yardım, Hastaların sağlık durumuna göre uygulanan ve genel ulaşım ve uçuşlar için koordineli yardım , Konaklama rezervasyonu ,Hasta seyahatini kolaylaştırmak için klinik/hastane, seyahat acentesi ve havayolu temsilcilerinin dahil olduğu çeşitli ilgili bölümlerle koordineli faaliyetler, Havaalanında karşılama organizasyonu ve uygun ulaşım, Hastalar ve akrabalar için ihtiyaç olan konaklamalarda koordinasyon ve transfer, Seyahat öncesi ek düzenlemeler Tele tıp ile/olmadan tıbbi veri sağlanması ve/veya web tabanlı erişimi içeren tesis içi tedavilerin hazırlığı, Hastanın medikal geçmiş hakkında mümkünse ülkesindeki müdavi hekimin görüşüne de başvurularak tıbbi verilerin (ilaç, görüntüleme ve diğer gerekli bilgilerin) sağlanması , Tesis içi tedaviler için video konferansla düzenlenmiş randevuları kapsayan tele-konsültasyon , Tercüman desteği , Hasta talebi doğrultusunda örneğin, televizyon, uydu erişimi, ihtiyaç dâhilinde internet erişimi ve diz üstü bilgisayar erişimini sağlayan Bilgi Teknolojisi ve İletişim hizmetlerine erişimi gibi konularda tam destek sağlamak üzere çalışmalar yapılacaktır. Bu anlaşmalar sağlandığında, Sağlık kuruluşları ile Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip Seyahat Acentaların koordineli olarak daha verimli çalışmalarını sağlayacak ve acentalar Sağlık turizminden hak ettiği geliri alacaktır.
 • Ayrıca reklam, pazarlama ve satış konularında, Sağlık Turizmi Aracı Kurum ile Sağlık Kuruluşundaki Personeli ile birlikte hareket etmeleri sağlanacaktır. 
 • Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi Seyahat Acentalarının telif hakları konusunda sorun yaşamamaları için yine Sağlık Yetki Belgesi sahibi Kuruluşlar ile anlaşılarak görsel ve video havuzu oluşturulacak ve Seyahat Acentalarının kullanımına açılacaktır.
 • Türsab olarak Seyahat acentalığı  içerikleri hakkında (Tur, Tatil, Transfer, Uçak bileti vs. ) tecrübesi olan en az 5 yazılım firmasından teklif alınarak en iyi fiyatı veren firma ile anlaşma yaparak her Seyahat Acentasına, Birliğin gücü ile içerisinde ihtiyaç duyduğu her şeyi bulabileceği web sitesi için verdiğimiz hizmetlerin, sattığımız ürün ve paketlerin, Online Uçak biletinin ve tahsilat sisteminin istediğimiz asgari şartlarda mecburi olduğu web sitesi talep edilecektir. Gelen yazılımlar Seyahat acentalarına sunulacak ve bugünün şartlarında 10-20 BİN TL aralığında yaptırılabilen Seyahat Acentaları için bu  Web Sitelerinin ortalama 1000 TL civarlarında Seyahat Acentalarına sunulması sağlanacaktır.
 • Seyahat Acentasının kendisinin düzenlemediği ve fakat bir diğer Seyahat Acentesinin düzenlediği turlarda müteselsilen Sorumluluk oluşmasına engel olmak için yönetmelik düzenlemesi yapmak üzere çalışma başlatacağız. Müteselsilen Sorumluluk, turu satan Seyahat Acentasında değil Turu düzenleyene ait olmalıdır.
 • GOLF TURİZMİ : Golfe duyulan ilgi giderek artmaktadır. Turizmi destekleyen birçok ülke için golf bir     ürün olmakla birlikte bir pazarlama aracıdır. Golf bir statü ve kalite simgesidir, dolayısı ile golf      olanakları destinasyondaki diğer ürünlerin imajını da destekler. Konaklama birimlerinin yakınlarına kurulmuş golf sahaları şüphesiz ki komşu otellerin doluluk oranlarını, golf müşterilerinin yarattığı talebin yanında, başka müşterilerinin de etrafında golf tesisi bulunan otellerin kalitelerinin yüksek olacağı beklentisi nedeni ile arttırır. 60 milyon golfçünün bulunduğu Dünyamızda, golf turizmine katılan kitlenin başını ABD’li ve Japon turistler çekmektedir. ABD’de golf oynayanların ortalama gelir seviyesi yıllık kişi başı 54.000 ABD doları civarındadır, bunun yanında en yüksek dilim olan 75.000 ABD doları ve üzeri gelire sahip olan kesimin de % 18,7’si golf oynamaktadır.  Golf turistleri, genel turistlere göre davranışsal anlamda fiyattan ziyade kaliteye önem veren bir pazardır.Golf turistlerinin kitle turizmi turistlerine göre ürün ve hizmete önem verdikleri, fiyatı ise daha az umursadıkları ortaya çıkmaktadır. Antalya bölgesinin en lüks konaklama tesislerinin Belek’te bulunması da bu talebin arza yansıması olarak anlaşılabilir. Bunun yanında golfçülerin yerel kültür ve sanatla daha ilgili olduğu da belirtilmekle birlikte, doğal güzelliklere önem verdikleri ve çevreye saygılı oldukları sonucu da çıkarılabilir. Golf turistleri tecrübeye önem verirler, hayatın tadını çıkarmak için farklı şeyler yapmak isterler, akşam yemeğinde 50 Avro ve üzeri harcamak onlar için olağandır. Zira akşam yemekleri fiziksel bir ihtiyacı gidermekten ziyade onlar için bir zevk, keyif ve sosyalleşme ortamıdır. Örnek olarak yaklaşık iki milyar Avro’ya ulaşan Avrupa golf turizmi pazarı, yaklaşık 6,5 milyon golfçü barındırmaktadır. Bunlardan yaklaşık 2,5 milyonu senede en az bir defa ana motivasyonları golf sporu olduğu halde seyahat etmektedirler.
 •                                                       

 • GENÇLİK TURİZMİ –  Gençlik turizmi günümüzde en hızlı büyüyen ve gelecek vadeden turistik hareketlerden birini oluşturmaktadır .Öyle ki, 2015 yılında uluslararası seyahatlerin %23’ünü 15 – 29 yaş aralığındaki bireyler gerçekleşmiştir .Türkiye söz konusu olduğunda da benzer rakamlar ortaya çıkmaktadır. En son yapılan araştırmaya göre ülkemize gelen yabancı turistlerin %25’i 15-27 yaş aralığındaki bireylerden oluşmaktadır. Aynı raporda iç turizm hareketlerine ait istatistikler incelendiğinde 68.4 milyon turistin 17.1 milyonunu 7 – 27 yaş aralığındaki bireylerden oluştuğu ifade edilmektedir. Gençlik turizmi hareketlerinin bu derece yaygınlık kazanması büyük bir ekonomik hareketliliği de beraberinde getirmektedir. Zira 2014 yılında uluslararası gençlik turizmi hareketlerinin 286 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı ifade edilmektedir. Ayrıca 2013 yılında ortalama turist harcaması 1.097 dolar iken bu rakam, gençlik turizmi söz konusu olduğunda 2.160 dolara yükselmektedir . Gençlik turizminde harcama miktarı günlük olarak az olmasına rağmen, uzun süreli konaklama toplam harcama miktarının diğer turistik hareketlerden daha fazla olmasını sağlamaktadır .Bunlara ek olarak genç turistlerin yerel yiyecek-içecek talep etmeleri, yerel konaklama işletmelerinde gecelemeleri gibi etkenler neticesinde ekonomik getiri bölgede kalmaktadır.Bir diğer ekonomik katkı ise kitle turizmine göre altyapı yatırımlarının daha az maliyetle yapılabilmesi noktasında görülmektedir . Sosyo-kültürel anlamda ise genç turistlerin, bölge insanı ile kültürel köprüler kurabilmede daha maharetli olması destinasyon kültürünün dünyanın farklı bölgelerinde konuşulma ve tanınma şansını artırmaktadır. Bu sayede bölge kültürü de bir turistik çekicilik unsuru haline gelebilmektedir. Gençlik turizminin sosyal ve ekonomik anlamda önemli hale gelmesi, bu bireylerin seyahat karar sürecinde hangi faktörlerin etkisi altında kaldıklarının, hangi tatil türlerinden hoşlandıklarının, daha çok hangi konaklama işletmelerini tercih ettiklerinin ve bu işletmelerden neler beklediklerinin tespit edilmesini önemli hale getirmektedir. Kanada Seyahat Komisyonu (CTC)’nun yaptığı bir araştırmaya göre destinasyon seçiminde rol oynayan en önemli kriterler fiyat, iklim ve destinasyonda ilgi çekici yerlerin varlığı olarak tespit edilmiştir .Bu süreçte internet gençler için çok önemlidir. Zira Richards International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), araştırmada havayolu bileti rezervasyonunda internet kullanım oranını %73 olarak tespit etmiştir. Bununla birlikte konaklama rezervasyonunda internet kullanım oranını %79 olarak tespit ederken genel manada seyahatin planlanmasında internetin kullanım oranını %89 olarak tespit etmiştir. Bu rakamlar seyahat için rezervasyon yapmada internetin oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Konaklama işletmesi seçimi söz konusu olduğunda, gençlerin konaklama tercihinin hosteller olduğu da ifade edilmektedir. gençlerin hostellerde bulunmasını istediği en önemli iki özelliğin ücretsiz WiFi hizmeti ve merkezi konum olduğunu gençlerin genel olarak lezzetli yiyecek-içecek, arkadaş canlısı yerel halk ve ücretsiz Wi-Fi hizmeti beklediklerini ortaya koymaktadır. Gençlerin tatil türü tercihi söz konusu olduğunda farklı araştırmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. bu konuda yeni kültürler keşfetme fikri ile kültür turizmi ,macera turizmi ve deniz turizminin öne çıktığını ifade etmiştir. Ancak şu bir gerçektir ki, gençler daha önce keşfedilmemiş ya da az sayıda turiste ev sahipliği yapan, bakir bölgeleri daha çok tercih etmektedir . Özellikle Türkiye’deki gençlik turizmi ile ilgili yapılan çalışmaların genel manada turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında ve kavramsal olarak ele alındığı, uygulamalı araştırmaların sınırlı düzeyde yapıldığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle gençlerin turistik tercihlerinin belirlenmesi maksadıyla görüşlerine nadiren başvurulduğu anlaşılmaktadır. Bu noktadan hareketle yapılan çalışmada, betimleyici alan araştırması yöntemi kullanılmıştır ve gençlerin turistik tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle gençlerin turistik tercihlerinin tespit edilerek işletmelerin ve destinasyonların bu beklentilere uygun olacak şekilde hazır hale getirilmesi ve pazarlama faaliyetlerini daha etkili bir tarzda yapabilmesi için öneriler sunulabilecektir. Gençlik turizminin ekonomik ve sosyal faydaları akla getirildiğinde de bunun önemli olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak Türsab olarak Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı , Belediyeler ile bağlantılı olarak Gençlik Kamplarının artırılması istenecektir. Gençlik organizasyonları artırılması sağlanacaktır. Bilimsel Gençlik Kampları ve festival , Sanatsal Gençlik Kampları ve festivali , Gençlik Spor Kampları ve Organizasyonları gibi çoğaltılabilir.
 • ENGELSİZ TURİZM – Engelli turizminde kullanılacak Araçların ÖTV KDV den tam muafiyet sağlanması…
 • ENGELSİZ TURİZM Projesi (şuanda var olan ancak hiç bir çalışma göremiyoruz) Engelliler için tesislerin sadece yıldızlı tesisler ile kısıtlı kalmaması tüm tesislerin kapsama alınması
 • PROJELER

 • Ödeme Sistemleri ile anlaşarak her Seyahat Acentasına her bankanın kredi kartından Nakit veya Taksitle satış yapıp tahsilat yapabileceği sabit ve taşınabilir POS sistemi kuracağız.
 • İhtiyacı olan tüm seyahat acentelerimize kolay bir yönetim paneli olan; tur, tatil ve transfer hizmetlerini potansiyel müşterilerine sunabileceği aynı zamanda bu ürünlerini online olarak satış yapabileceği bir web sitesi vereceğiz.

 • Vermiş olduğumuz web sitesini, üye seyahat acentemiz kendi renklerinde ve diziliminde kullanıma hazır hale getirebilecektir.7/24 Müşterilerinizin; Türsab üyesi acentenizden satın alacağı tur, tatil ya da transfer hizmeti rezervasyonlarında otomatik olarak SMS ile bilgilendirileceksiniz.

 • Tur programlarınızı müşterilerinize, sosyal medya üzerinden daha kolay yayınlayabilmeniz için Türsab bünyesinde oluşturulan otomatik grafik tasarım hizmetinden yararlanabilirsiniz.

 • Önceden hazırlanmış yüzlerce grafik tasarımına,  logonuzu ve satış sloganınızı ekleyerek profesyonel bir tanıtım görseli elde etmenize olanak sağlanacaktır.
 • Tüm Seyahat Acentası üyelerimize İnternet sitelerinde kullanabilecekleri sadece Seyahat Acentalarının kullanacağı ve sadece TÜRSAB tarafından verilebilen TÜRSAB’a özel “SSL” vereceğiz.
 • Tüm Seyahat Acentası üyelerimize tüm dünyadaki com, net, org gibi  özel bir “TÜRSAB” veya “tur” veya “trz” veya ‘Acentelerimiz ile anket yaparak birlikte karar vereceğimiz” bir UZANTI sunacağız.

  İnternetSiteniz.tursab /
  İnternetSiteniz.tur  / 
  İnternetSiteniz.trz /

  gibi…
 • Tüm TÜRSAB üyelerine web sitelerinde TÜRSAB uzantılı e-posta adresleri 

  (adimsiyadim@acentaminadi.tursab gibi…)
 • KÜLTÜR TURLARI İPTAL SİGORTASI  ve KONAKLAMA İPTAL SİGORTASI

  Yolcu, bu sigortadan faydalandırılısa son 24 saate kadar eğer bu sigortadan faydalanırsa,  iptal edebilmesi ve parasının tamamının yanmaması ve ödediği ücretinin %90’nı geri alabilmesi sağlanacak. Havuz Mantığı TÜRSAB üyesi acentanın uygulayacağı bir sigorta olacak.
 • Her TÜRSAB üyesinin işi, transferi, turu için kullanacağı 1 Adet Araç alabilmesi için ÖTV, KDV gibi muafiyetler tanınması için TBMM de çalışılması. 
 • Lobicilik faaliyeti. Her şehirde Milletvekilleri ile yakın olan en az 2 Seyahat Acentamız Yönetim Kurulu taradından Lobi Faaliyetleri yapmak üzere görevlendirilecek ve yasa, yönetmelik, kirz, afet, pandemi, mücbir sebepler gibi durumlarda haklarımızı TBMM – Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında aramak üzere sürdürülebilir bir çalışma yapacaklardır.